Công cụ thành viên

Công cụ trang web


programming:github_rule

Khác biệt

Đây là những khác biệt giữa hai phiên bản của trang.

Liên kết đến bản xem so sánh này

Phiên bản trước của cả hai bên Phiên bản trước
programming:github_rule [2017/11/10 01:12]
vuthao
programming:github_rule [2020/06/18 17:59] (hiện tại)
laser
Dòng 81: Dòng 81:
 ==== Các bài viết liên quan ==== ==== Các bài viết liên quan ====
   * [[programming:vcs:git|Hướng dẫn làm việc với Git trên Github]]   * [[programming:vcs:git|Hướng dẫn làm việc với Git trên Github]]
 +
 +==== Chú ý ====
 +  * Git-flow là tài liệu từ năm 2010, thường phù hợp với các dự án quy củ. Các dự án đơn giản hơn được khuyến khích sử dụng Github flow để thay thế.
  
 ==== Nguồn bên ngoài ==== ==== Nguồn bên ngoài ====
-  * Một mô hình phân nhánh git thành công: http://nvie.com/posts/a-successful-git-branching-model/ +  * Git-flow - Một mô hình phân nhánh git thành công: http://nvie.com/posts/a-successful-git-branching-model/  
- +  * Github flow - Mô hình phân nhánh đơn giản cho các dự án làm việc liên tục: https://guides.github.com/introduction/flow/
programming/github_rule.txt · Sửa đổi lần cuối: 2020/06/18 17:59 bởi laser