Công cụ thành viên

Công cụ trang web


programming:cvs

Khác biệt

Đây là những khác biệt giữa hai phiên bản của trang.

Liên kết đến bản xem so sánh này

Phiên bản trước của cả hai bênPhiên bản trước
Phiên bản sau
Phiên bản trước
programming:cvs [2012/09/28 10:03] laserprogramming:cvs [2012/11/26 16:54] (hiện tại) – sửa đổi bên ngoài 127.0.0.1
Dòng 1: Dòng 1:
 ====== CVS - Concurrent Versions System ====== ====== CVS - Concurrent Versions System ======
  
-**CVS** là chữ viết tắt của ''Concurrent Versions System'' từ tiếng Anh. CVS có nghĩa là "hệ thống các phiên bản đồng thời", là một trong những Hệ thống quản lý phiên bản (Version control system - VCS) thế hệ đầu, nó được đề xuất và phát triển bởi Dick Grune vào thập niên 1980. Hiện nay CVS đã được thay thế bởi các Hệ thống quản lý phiên bản cao cấp hơn, ví dụ như [[programming:vcs:subversion|Subversion]] (SVN), Mercurial, hay gần đây nhất là [[programming:vcs:git|Git]].+**CVS** là chữ viết tắt của ''Concurrent Versions System'' từ tiếng Anh. CVS có nghĩa là "hệ thống các phiên bản đồng thời", là một trong những Hệ thống quản lý phiên bản (Version control system - [[programming:vcs|VCS]]) thế hệ đầu, nó được đề xuất và phát triển bởi Dick Grune vào thập niên 1980. Hiện nay CVS đã được thay thế bởi các Hệ thống quản lý phiên bản cao cấp hơn, ví dụ như [[programming:vcs:subversion|Subversion]] (SVN), Mercurial, hay gần đây nhất là [[programming:vcs:git|Git]].
programming/cvs.1348801413.txt.gz · Sửa đổi lần cuối: 2012/09/28 10:03 (sửa đổi bên ngoài)