Công cụ thành viên

Công cụ trang web


programming5:theme:meo-chen-css-js-trong-tpl

Khác biệt

Đây là những khác biệt giữa hai phiên bản của trang.

Liên kết đến bản xem so sánh này

Phiên bản trước của cả hai bên Phiên bản trước
programming5:theme:meo-chen-css-js-trong-tpl [2018/09/10 01:36]
hoaquynhtim99 [Đối với các file JS và thẻ script]
programming5:theme:meo-chen-css-js-trong-tpl [2018/09/10 01:37] (hiện tại)
hoaquynhtim99 [Mẹo chèn CSS và Javascript trong TPL]
Dòng 17: Dòng 17:
 </code> </code>
  
-Khi xuất ra trình duyệt, hệ thống tự động trích xuất các file css lên trên thẻ head, các file js đưa xuống cuối trang.+Khi xuất ra trình duyệt, hệ thống tự động trích xuất các file css lên trên thẻ head, các file js và đoạn mã javascript đưa xuống cuối trang.
  
 ===== Đối với các file CSS ===== ===== Đối với các file CSS =====
programming5/theme/meo-chen-css-js-trong-tpl.1536543364.txt.gz · Sửa đổi lần cuối: 2018/09/10 01:36 bởi hoaquynhtim99