Công cụ thành viên

Công cụ trang web


programming5:theme:meo-chen-css-js-trong-tpl

Khác biệt

Đây là những khác biệt giữa hai phiên bản của trang.

Liên kết đến bản xem so sánh này

Phiên bản trước của cả hai bên Phiên bản trước
Phiên bản sau
Phiên bản trước
programming5:theme:meo-chen-css-js-trong-tpl [2018/09/10 01:34]
hoaquynhtim99 [Đối với các file JS và thẻ script]
programming5:theme:meo-chen-css-js-trong-tpl [2018/09/10 01:37] (hiện tại)
hoaquynhtim99 [Mẹo chèn CSS và Javascript trong TPL]
Dòng 17: Dòng 17:
 </code> </code>
  
-Khi xuất ra trình duyệt, hệ thống tự động trích xuất các file css lên trên thẻ head, các file js đưa xuống cuối trang.+Khi xuất ra trình duyệt, hệ thống tự động trích xuất các file css lên trên thẻ head, các file js và đoạn mã javascript đưa xuống cuối trang.
  
 ===== Đối với các file CSS ===== ===== Đối với các file CSS =====
Dòng 51: Dòng 51:
 ===== Đối với các file JS và thẻ script ===== ===== Đối với các file JS và thẻ script =====
  
-Hệ thống tự đưa về cuối trang theo đúng thứ tự mà nó xuất hiên trong mã HTML thô. Một số trường hợp nhà phát triển muốn nó ở đúng vị trí đó trong mã HTML, ví dụ các đoạn mã chèn quảng cáo thì có thể sử dụng thuộc tính ''data-show="inline"'' . Ví dụ:+Hệ thống tự đưa về cuối trang theo đúng thứ tự mà nó xuất hiên trong mã HTML thô. Một số trường hợp nhà phát triển muốn nó ở đúng vị trí đó trong mã HTML (thường thấy ở các đoạn mã chèn quảng cáo hoặc javascript viết không dùng jquery) thì có thể sử dụng thuộc tính ''data-show="inline"'' . Ví dụ:
  
 <code html> <code html>
programming5/theme/meo-chen-css-js-trong-tpl.1536543274.txt.gz · Sửa đổi lần cuối: 2018/09/10 01:34 bởi hoaquynhtim99