Công cụ thành viên

Công cụ trang web


programming5:theme:meo-chen-css-js-trong-tpl

Khác biệt

Đây là những khác biệt giữa hai phiên bản của trang.

Liên kết đến bản xem so sánh này

Phiên bản sau
Phiên bản trước
programming5:theme:meo-chen-css-js-trong-tpl [2018/09/10 01:26]
hoaquynhtim99 được tạo ra
programming5:theme:meo-chen-css-js-trong-tpl [2018/09/10 01:37] (hiện tại)
hoaquynhtim99 [Mẹo chèn CSS và Javascript trong TPL]
Dòng 17: Dòng 17:
 </code> </code>
  
-Khi xuất ra trình duyệt, hệ thống tự động trích xuất các file css lên trên thẻ head, các file js đưa xuống cuối trang.+Khi xuất ra trình duyệt, hệ thống tự động trích xuất các file css lên trên thẻ head, các file js và đoạn mã javascript đưa xuống cuối trang.
  
 ===== Đối với các file CSS ===== ===== Đối với các file CSS =====
Dòng 40: Dòng 40:
  
 <code html> <code html>
-<link data-offset="0" rel="stylesheet" href="/themes/admin_nv5/libs/gritter/css/jquery.gritter.css"> +<link rel="stylesheet" href="/themes/admin_nv5/libs/gritter/css/jquery.gritter.css"> 
-<link data-offset="3" rel="stylesheet" href="/themes/admin_nv5/libs/fontawesome/css/all.min.css">+<link rel="stylesheet" href="/themes/admin_nv5/libs/fontawesome/css/all.min.css">
 <link rel="stylesheet" href="/themes/admin_nv5/fonts/fonts.css"> <link rel="stylesheet" href="/themes/admin_nv5/fonts/fonts.css">
 <link rel="stylesheet" href="/themes/admin_nv5/libs/perfect-scrollbar/css/perfect-scrollbar.css"> <link rel="stylesheet" href="/themes/admin_nv5/libs/perfect-scrollbar/css/perfect-scrollbar.css">
Dòng 48: Dòng 48:
  
 > Các file không có thuộc tính ''data-offset'' thì mặc định nó là 10000 > Các file không có thuộc tính ''data-offset'' thì mặc định nó là 10000
 +
 +===== Đối với các file JS và thẻ script =====
 +
 +Hệ thống tự đưa về cuối trang theo đúng thứ tự mà nó xuất hiên trong mã HTML thô. Một số trường hợp nhà phát triển muốn nó ở đúng vị trí đó trong mã HTML (thường thấy ở các đoạn mã chèn quảng cáo hoặc javascript viết không dùng jquery) thì có thể sử dụng thuộc tính ''data-show="inline"'' . Ví dụ:
 +
 +<code html>
 +<script data-show="inline">
 +$(document).ready(function() {
 +    $(".select2").select2({
 +        width: "100%",
 +        containerCssClass: "select2-sm"
 +    });
 +});
 +</script>
 +</code>
  
programming5/theme/meo-chen-css-js-trong-tpl.1536542769.txt.gz · Sửa đổi lần cuối: 2018/09/10 01:26 bởi hoaquynhtim99