Công cụ thành viên

Công cụ trang web


programming4:theme:layout

Khác biệt

Đây là những khác biệt giữa hai phiên bản của trang.

Liên kết đến bản xem so sánh này

Phiên bản trước của cả hai bênPhiên bản trước
programming4:theme:layout [2022/03/22 07:18] – [Định nghĩa layout] laserprogramming4:theme:layout [2022/03/22 07:32] (hiện tại) laser
Dòng 9: Dòng 9:
 Như vậy có thể giải thích ngắn gọn về số cột như sau: Đem chia chiều rộng của trang web (chiều rộng này đối với giao diện mặc định do class ''.container'' quyết đinh và tùy thuộc vào kiểu giao diện) thành 24 phần bằng nhau thì các cột trong giao diện mặc định sẽ chiếm độ rộng được mô tả ở bảng sau: Như vậy có thể giải thích ngắn gọn về số cột như sau: Đem chia chiều rộng của trang web (chiều rộng này đối với giao diện mặc định do class ''.container'' quyết đinh và tùy thuộc vào kiểu giao diện) thành 24 phần bằng nhau thì các cột trong giao diện mặc định sẽ chiếm độ rộng được mô tả ở bảng sau:
  
-^ Tên layout Số cột mà từng thành phần sẽ chiếm dụng ||| Ghi chú + 
-| Main  |  24  ||| {{ :programming4:theme:layout_left-main-right.png?direct&100 |}} | +^ Tên layout Số cột mà từng thành phần sẽ chiếm dụng ^ Ví dụ minh họa 
-| Main - Left - Right |  13   6    +| Main  |  24  | {{ :programming4:theme:layout_main.png?200 |}} | 
-| Main - Right |  18     +| Main - Left - Right |  13   6   {{ :programming4:theme:layout_main-left-right.png?200 |}} 
-| Left - Main |  6   18   +| Main - Right |  18   {{ :programming4:theme:layout_main_right.png?200 |}} 
-| Left - Main - Right |  5   13    +| Left - Main |  6   18 {{ :programming4:theme:layout_left_main.png?200 |}} 
-| Left - Right - Main |  5   6   13  |+| Left - Main - Right |  5   13   {{ :programming4:theme:layout_left-main-right.png?200 |}} 
 +| Left - Right - Main |  5   6   13 {{ :programming4:theme:layout_left-right-main.png?200 |}} |
  
 > Lưu ý: Các cột trên sẽ chiếm độ rộng khác nhau tùy theo kích thước màn hình và kiểu giao diện. Xem thêm [[http://getbootstrap.com/css/#grid-options|Grid options]] > Lưu ý: Các cột trên sẽ chiếm độ rộng khác nhau tùy theo kích thước màn hình và kiểu giao diện. Xem thêm [[http://getbootstrap.com/css/#grid-options|Grid options]]
-===== Hình ảnh minh họa cho từng layout ===== 
-==== Layout Main ==== 
-{{ :programming4:theme:layout_main.png?nolink |Layout Main}} 
  
-==== Layout Main - Left - Right ==== +===== Cách thiết lập layout trong trang quản trị của NukeViet ===== 
-{{ :programming4:theme:layout_main-left-right.png?nolink |Layout Main - Left - Right}}+  * [[nukeviet:admin:themes:setuplayout|Thiết lập layout cho giao diện]] 
 +  * [[programming4:theme:items#cac_layout_thuờng_sử_dụng_trong_giao_diện|Các layout thường sử dụng trong giao diện]]
  
-==== Layout Main - Right ==== 
-{{ :programming4:theme:layout_main_right.png?nolink |Layout Main - Right}} 
- 
-==== Layout Left - Main ==== 
-{{ :programming4:theme:layout_left_main.png?nolink |Layout Left - Main}} 
- 
-==== Layout Left - Main - Right ==== 
-{{ :programming4:theme:layout_left-main-right.png?nolink |Layout Left - Main - Right}} 
- 
-==== Layout Left - Right - Main ==== 
-{{ :programming4:theme:layout_left-right-main.png?nolink |Layout Left - Right - Main}} 
- 
-===== Cách thiết lập layout trong trang quản trị của NukeViet ===== 
-Xem [[nukeviet:admin:themes:setuplayout|Thiết lập layout cho giao diện]] 
programming4/theme/layout.txt · Sửa đổi lần cuối: 2022/03/22 07:32 bởi laser