Công cụ thành viên

Công cụ trang web


programming4:theme:layout

Layout đang sử dụng trong giao diện mặc định của NukeViet 4.0

Định nghĩa layout

Xem layout

NukeViet 4 sử dụng framework Bootstrap cho giao diện mặc định.

Các layout đang sử dụng trong giao diện mặc định của NukeViet 4.0

Layout của NukeViet được xây dựng từ hệ thống Grid system của bootstrap thông qua việc chỉnh sửa số cột của bootstrap trừ 12 lên 24.

Như vậy có thể giải thích ngắn gọn về số cột như sau: Đem chia chiều rộng của trang web (chiều rộng này đối với giao diện mặc định do class .container quyết đinh và tùy thuộc vào kiểu giao diện) thành 24 phần bằng nhau thì các cột trong giao diện mặc định sẽ chiếm độ rộng được mô tả ở bảng sau:

Tên layout Số cột mà từng thành phần sẽ chiếm dụng Ví dụ minh họa
Main 24
Main - Left - Right 13 - 6 - 5
Main - Right 18 - 6
Left - Main 6 - 18
Left - Main - Right 5 - 13 - 6
Left - Right - Main 5 - 6 - 13
Lưu ý: Các cột trên sẽ chiếm độ rộng khác nhau tùy theo kích thước màn hình và kiểu giao diện. Xem thêm Grid options

Cách thiết lập layout trong trang quản trị của NukeViet

programming4/theme/layout.txt · Sửa đổi lần cuối: 2022/03/22 14:32 bởi laser