Công cụ thành viên

Công cụ trang web


programming4:theme:items

Khác biệt

Đây là những khác biệt giữa hai phiên bản của trang.

Liên kết đến bản xem so sánh này

Phiên bản trước của cả hai bênPhiên bản trước
programming4:theme:items [2022/03/22 07:14] – [4. Hình ảnh sử dụng trong giao diện] laserprogramming4:theme:items [2022/03/22 07:30] (hiện tại) – [5. Các layout thường sử dụng trong giao diện] laser
Dòng 47: Dòng 47:
        
 ===== 5. Các layout thường sử dụng trong giao diện ===== ===== 5. Các layout thường sử dụng trong giao diện =====
-Trong nukeviet thì các layout được biến đổi để phù hợp với từng giao diện sử dụng. NukeViet có những layout nào ?+Trong NukeViet thì các layout được biến đổi để phù hợp với từng giao diện sử dụng. NukeViet có những layout sau đây thường được sử dụng
  
-^ Layout (dạng body hiển thị của nukeviet)                ^ Col (số cột tương ứng với từng layout)         ^ Ảnh minh họa (Click vào link để xem ảnh to)                                                              ^  +^ Layout (dạng body hiển thị của nukeviet)                ^ Col (số cột tương ứng với từng layout)         ^ Ảnh minh họa (Click vào link để xem ảnh to)   Ví dụ minh họa trên NukeViet 4.0 | 
-| Left - Main           | 6 - 18       | {{ :nukeviet4:layout_l_b.jpg?200 |}} | +| Left - Main           | 6 - 18       | {{ :nukeviet4:layout_l_b.jpg?200 |}} | {{ :programming4:theme:layout_left_main.png?200 |}} | 
-| Left - Main - Right   | 5 - 13 - 6   | {{ :nukeviet4:layout_l_b_r.jpg?200 |}} | +| Left - Main - Right   | 5 - 13 - 6   | {{ :nukeviet4:layout_l_b_r.jpg?200 |}} | {{ :programming4:theme:layout_left-main-right.png?200 |}} | 
-| Left - Right - Main   | 5 - 6 - 13   | {{ :nukeviet4:layout_l_r_b.jpg?200 |}} | +| Left - Right - Main   | 5 - 6 - 13   | {{ :nukeviet4:layout_l_r_b.jpg?200 |}} | {{ :programming4:theme:layout_left-right-main.png?200 |}} | 
-| Main                  | 24           | {{ :nukeviet4:layout_b.jpg?200 |}} | +| Main                  | 24           | {{ :nukeviet4:layout_b.jpg?200 |}} | {{ :programming4:theme:layout_main.png?200 |}} | 
-| Main - Left - Right   | 13 - 6 - 5   | {{ :nukeviet4:layout_b_l_r.jpg?200 |}} | +| Main - Left - Right   | 13 - 6 - 5   | {{ :nukeviet4:layout_b_l_r.jpg?200 |}} | {{ :programming4:theme:layout_main-left-right.png?200 |}} | 
-| Main - Right          | 18 - 6       | {{ :nukeviet4:layout_b_r.jpg?200 |}} |+| Main - Right          | 18 - 6       | {{ :nukeviet4:layout_b_r.jpg?200 |}} | {{ :programming4:theme:layout_main_right.png?200 |}} |
  
  
programming4/theme/items.txt · Sửa đổi lần cuối: 2022/03/22 07:30 bởi laser