Site Tools


programming4:thematic

Khác biệt

Đây là những khác biệt giữa phiên bạn được chọn và phiên bản hiện tại của trang này.

Liên kết để xem bản so sánh này

Both sides previous revision Previous revision
Last revision Both sides next revision
programming4:thematic [2017/02/22 02:04]
hoaquynhtim99
programming4:thematic [2018/04/10 03:58]
hoaquynhtim99
Dòng 3: Dòng 3:
   - [[programming4:​thematic:​captchathemedefault|Hướng dẫn sử dụng chức năng captcha theo quy cách của giao diện mặc định]]   - [[programming4:​thematic:​captchathemedefault|Hướng dẫn sử dụng chức năng captcha theo quy cách của giao diện mặc định]]
   - [[programming4:​thematic:​captchathemecustom|Hướng dẫn xây dựng giao diện có captcha]]   - [[programming4:​thematic:​captchathemecustom|Hướng dẫn xây dựng giao diện có captcha]]
 +  - [[programming4:​thematic:​packageextensions|Hướng dẫn đóng gói ứng dụng đúng chuẩn]]
programming4/thematic.txt · Thời điểm thay đổi: 2019/06/17 23:23 do hoaquynhtim99