Site Tools


programming4:thematic:debugsql

Khác biệt

Đây là những khác biệt giữa phiên bạn được chọn và phiên bản hiện tại của trang này.

Liên kết để xem bản so sánh này

Both sides previous revision Previous revision
programming4:thematic:debugsql [2019/06/18 02:00]
hoaquynhtim99 [Debug cho toàn hệ thống]
programming4:thematic:debugsql [2019/06/18 02:00] (hiện tại)
hoaquynhtim99
Dòng 28: Dòng 28:
 Ví dụ plugin slow.php Ví dụ plugin slow.php
  
-<file slow.ini>​+<​file ​php slow.ini>​
 <?xml version="​1.0"​ encoding="​utf-8"?>​ <?xml version="​1.0"​ encoding="​utf-8"?>​
 <​plugin>​ <​plugin>​
Dòng 46: Dòng 46:
 </​file>​ </​file>​
  
-<file slow.php>​+<​file ​php slow.php>​
 <?php <?php
  
programming4/thematic/debugsql.txt · Thời điểm thay đổi: 2019/06/18 02:00 do hoaquynhtim99