Công cụ thành viên

Công cụ trang web


programming4:thematic:debugsql

Khác biệt

Đây là những khác biệt giữa phiên bạn được chọn và phiên bản hiện tại của trang này.

Liên kết đến bản xem so sánh này

Phiên bản cuối của cả hai bên Phiên bản trước
programming4:thematic:debugsql [2019/06/18 02:00]
hoaquynhtim99 [Debug cho toàn hệ thống]
programming4:thematic:debugsql [2019/06/18 02:00] (hiện tại)
hoaquynhtim99
Dòng 28: Dòng 28:
 Ví dụ plugin slow.php Ví dụ plugin slow.php
  
-<file slow.ini>+<file php slow.ini>
 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
 <plugin> <plugin>
Dòng 46: Dòng 46:
 </file> </file>
  
-<file slow.php>+<file php slow.php>
 <?php <?php
  
programming4/thematic/debugsql.txt · Sửa đổi lần cuối: 2019/06/18 02:00 bởi hoaquynhtim99