Công cụ thành viên

Công cụ trang web


programming4:module

Khác biệt

Đây là những khác biệt giữa hai phiên bản của trang.

Liên kết đến bản xem so sánh này

Phiên bản trước của cả hai bên Phiên bản trước
programming4:module [2018/02/28 01:31]
hoaquynhtim99 [Module hỗ trợ sitemap]
programming4:module [2020/11/14 03:10] (hiện tại)
vuthao
Dòng 592: Dòng 592:
 Ví dụ này là gán biến $lang_global của php vào template (*.tpl), trong file tpl muốn in giá trị mãng con(main) trong biến mảng $lang_global ta chỉ cần gọi {GLANG.main} Ví dụ này là gán biến $lang_global của php vào template (*.tpl), trong file tpl muốn in giá trị mãng con(main) trong biến mảng $lang_global ta chỉ cần gọi {GLANG.main}
  
 +===== Hướng dẫn đổi tên module NukeViet 4 ===== 
 +Hướng dẫn đổi tên module NukeViet 4, Hướng dẫn thêm chức năng trong quản trị và ngoài site cho module 
 +Xem chi tiết tại: https://www.youtube.com/watch?v=f2IScB_nEH0
  
 ===== Xem thêm ===== ===== Xem thêm =====
   * [[nukeviet4:concepts:module|Khái niệm module trong hệ thống NukeViet]]   * [[nukeviet4:concepts:module|Khái niệm module trong hệ thống NukeViet]]
   * [[nukeviet4:admin:modules|Quản lý modules]]   * [[nukeviet4:admin:modules|Quản lý modules]]
programming4/module.txt · Sửa đổi lần cuối: 2020/11/14 03:10 bởi vuthao