Công cụ thành viên

Công cụ trang web


programming4:module:gitupdate

Khác biệt

Đây là những khác biệt giữa hai phiên bản của trang.

Liên kết đến bản xem so sánh này

Phiên bản trước của cả hai bên Phiên bản trước
programming4:module:gitupdate [2016/06/17 01:56]
hoaquynhtim99
programming4:module:gitupdate [2016/06/17 02:27] (hiện tại)
hoaquynhtim99
Dòng 1: Dòng 1:
 ====== Nâng cấp module theo từng phiên bản NukeViet ====== ====== Nâng cấp module theo từng phiên bản NukeViet ======
 +
 +Nhà phát triển Module có thể nâng cấp module của mình liên tục theo các phiên bản NukeViet theo các hướng dẫn tại đây:
  
   * [[https://github.com/nukeviet/update/wiki/H%C6%B0%E1%BB%9Bng-d%E1%BA%ABn-n%C3%A2ng-c%E1%BA%A5p-c%C3%A1c-module-t%C6%B0%C6%A1ng-th%C3%ADch-t%E1%BB%AB-NukeViet-RC2-l%C3%AAn-NukeViet-RC3|Hướng dẫn nâng cấp các module tương thích từ NukeViet RC2 lên NukeViet RC3]]   * [[https://github.com/nukeviet/update/wiki/H%C6%B0%E1%BB%9Bng-d%E1%BA%ABn-n%C3%A2ng-c%E1%BA%A5p-c%C3%A1c-module-t%C6%B0%C6%A1ng-th%C3%ADch-t%E1%BB%AB-NukeViet-RC2-l%C3%AAn-NukeViet-RC3|Hướng dẫn nâng cấp các module tương thích từ NukeViet RC2 lên NukeViet RC3]]
   * [[https://github.com/nukeviet/update/wiki/H%C6%B0%E1%BB%9Bng-d%E1%BA%ABn-n%C3%A2ng-c%E1%BA%A5p-module-t%C6%B0%C6%A1ng-th%C3%ADch-b%E1%BA%A3n-4.0.23-l%C3%AAn-4.0.29|Nâng cấp module tương thích NukeViet 4.0.23 lên 4.0.29]]   * [[https://github.com/nukeviet/update/wiki/H%C6%B0%E1%BB%9Bng-d%E1%BA%ABn-n%C3%A2ng-c%E1%BA%A5p-module-t%C6%B0%C6%A1ng-th%C3%ADch-b%E1%BA%A3n-4.0.23-l%C3%AAn-4.0.29|Nâng cấp module tương thích NukeViet 4.0.23 lên 4.0.29]]
programming4/module/gitupdate.1466128580.txt.gz · Sửa đổi lần cuối: 2016/06/17 01:56 bởi hoaquynhtim99