Công cụ thành viên

Công cụ trang web


programming4:module:comment

Khác biệt

Đây là những khác biệt giữa hai phiên bản của trang.

Liên kết đến bản xem so sánh này

Phiên bản trước của cả hai bên Phiên bản trước
programming4:module:comment [2018/03/11 11:48]
hoaquynhtim99 [Lập trình cập nhật thống kê số bình luận cho bài viết (đối tượng)]
programming4:module:comment [2022/01/18 02:14] (hiện tại)
hoaquynhtim99 [Lập trình load form comment và các comment cho bài viết (đối tượng)]
Dòng 46: Dòng 46:
     $id = $news_contents['id']; // Chỉ ra ID của đối tượng được bình luận     $id = $news_contents['id']; // Chỉ ra ID của đối tượng được bình luận
     $area = $module_info['funcs'][$op]['func_id']; // Chỉ ra phạm vi (loại, vị trí...) của đối tượng bình luận     $area = $module_info['funcs'][$op]['func_id']; // Chỉ ra phạm vi (loại, vị trí...) của đối tượng bình luận
 +    
 +    define('NV_COMM_ID', $id); // Định nghĩa hằng này để module comment hiểu
 +    define('NV_COMM_AREA', $area); // Định nghĩa hằng này để module comment hiểu
          
     // Kiểm tra quyền bình luận     // Kiểm tra quyền bình luận
programming4/module/comment.txt · Sửa đổi lần cuối: 2022/01/18 02:14 bởi hoaquynhtim99