Công cụ thành viên

Công cụ trang web


programming4:hook

Khác biệt

Đây là những khác biệt giữa hai phiên bản của trang.

Liên kết đến bản xem so sánh này

Phiên bản trước của cả hai bên Phiên bản trước
programming4:hook [2021/12/03 08:18]
nguyenchiton [Cách chuyển từ plugin sang hook]
programming4:hook [2021/12/03 08:19] (hiện tại)
nguyenchiton [Cách chuyển từ plugin sang hook]
Dòng 38: Dòng 38:
   * Còn các code dạng functions thì giữ nguyên, không cho vào nv_add_hook.   * Còn các code dạng functions thì giữ nguyên, không cho vào nv_add_hook.
   * Xoá các file .ini của plugins   * Xoá các file .ini của plugins
-  * Vào các chỗ cần gọi hook và gọi <code php>nv_apply_hook('', 'sector4');</code>+  * Vào các chỗ cần gọi hook và gọi <code php>nv_apply_hook('', 'sector4');</code> (Lưu ý: gọi chỗ nào thì có quy định theo cách đặt tên, vị trí gọi tương ứng với ID của plugins)
   * Thêm CSDL theo mẫu, với các dữ liệu insert vào tương ứng các plugins đã chuyển đổi   * Thêm CSDL theo mẫu, với các dữ liệu insert vào tương ứng các plugins đã chuyển đổi
  
programming4/hook.txt · Sửa đổi lần cuối: 2021/12/03 08:19 bởi nguyenchiton