Công cụ thành viên

Công cụ trang web


programming4:class:image

Khác biệt

Đây là những khác biệt giữa hai phiên bản của trang.

Liên kết đến bản xem so sánh này

Phiên bản trước của cả hai bên Phiên bản trước
programming4:class:image [2020/11/02 03:36]
hoaquynhtim99 [Các chức năng xử lý ảnh]
programming4:class:image [2020/11/02 03:37] (hiện tại)
hoaquynhtim99
Dòng 146: Dòng 146:
   * Tham số thứ 4 là đường dẫn tuyệt đối đến font chữ cần chèn   * Tham số thứ 4 là đường dẫn tuyệt đối đến font chữ cần chèn
   * Tham số thứ 5 là kích thước của chữ đơn vị pt   * Tham số thứ 5 là kích thước của chữ đơn vị pt
 +
 +===== Code mẫu =====
 +
 +Tải module chứa code mẫu của bài hướng dẫn tại đây {{ :programming4:class:nv4_module_samples_image.zip |}}
  
programming4/class/image.txt · Sửa đổi lần cuối: 2020/11/02 03:37 bởi hoaquynhtim99