Công cụ thành viên

Công cụ trang web


programming4:api

Khác biệt

Đây là những khác biệt giữa hai phiên bản của trang.

Liên kết đến bản xem so sánh này

Phiên bản trước của cả hai bên Phiên bản trước
Phiên bản sau Phiên bản sau của cả hai bên
programming4:api [2021/10/12 08:27]
nguyenchiton
programming4:api [2021/10/12 08:28]
nguyenchiton
Dòng 383: Dòng 383:
 ==== Cách gọi API nội bộ ==== ==== Cách gọi API nội bộ ====
  
-Ta có thể dùng hàm sau+Ta có thể dùng hàm ''nv_local_api'', cụ thể như sau
 <code php> <code php>
 $return = nv_local_api($cmd, $params, $adminidentity = '', $module = ''); $return = nv_local_api($cmd, $params, $adminidentity = '', $module = '');
programming4/api.txt · Sửa đổi lần cuối: 2022/01/28 07:07 bởi danlt