Công cụ thành viên

Công cụ trang web


programming4:api

Khác biệt

Đây là những khác biệt giữa hai phiên bản của trang.

Liên kết đến bản xem so sánh này

Phiên bản trước của cả hai bênPhiên bản trước
programming4:api [2022/01/28 07:07] danltprogramming4:api [2022/07/20 02:39] (hiện tại) – [Hướng dẫn toàn tập về API của NukeViet 4] hoaquynhtim99
Dòng 2: Dòng 2:
  
 > Hệ thống API được đưa vào kể từ phiên bản 4.5.00 > Hệ thống API được đưa vào kể từ phiên bản 4.5.00
 +
 +Xem mô tả luồng truy vấn thông thường và API như ảnh bên dưới
 +
 +{{ :programming4:luong-api.jpg |}}
  
 ===== Dành cho nhà phát triển sử dụng API ===== ===== Dành cho nhà phát triển sử dụng API =====
programming4/api.txt · Sửa đổi lần cuối: 2022/07/20 02:39 bởi hoaquynhtim99