Công cụ thành viên

Công cụ trang web


nukeviet:upgrade

Khác biệt

Đây là những khác biệt giữa hai phiên bản của trang.

Liên kết đến bản xem so sánh này

Phiên bản trước của cả hai bên Phiên bản trước
Phiên bản sau
Phiên bản trước
nukeviet:upgrade [2012/10/12 04:26]
laser
nukeviet:upgrade [2015/01/26 14:06] (hiện tại)
laser
Dòng 1: Dòng 1:
 =====  Nâng cấp từ NukeViet 2 lên NukeViet 3===== =====  Nâng cấp từ NukeViet 2 lên NukeViet 3=====
  
-Khi thực hiện nâng câp, chương trình sẽ chuyển dữ liệu các module sau: tài khoản thành viên, tài khoản người quản trị, module news, module download, module weblink và module voting.+Khi thực hiện nâng cấp, chương trình sẽ chuyển dữ liệu các module sau: tài khoản thành viên, tài khoản người quản trị, module news, module download, module weblink và module voting.
  
-1) Các phần mềcần có: Unikey 4.0 RC2, Notepad++, MySQLDumper+1) Các phần mềcần có: Unikey 4.0 RC2, Notepad++, MySQLDumper
  
 2) Cài đặt NukeViet 3.0 phiên bản mới nhất 2) Cài đặt NukeViet 3.0 phiên bản mới nhất
Dòng 58: Dòng 58:
 {{youtube>hyVGdGM6y64?medium}}  {{youtube>hyVGdGM6y64?medium}} 
  
-Link thảo luận Nâng cấp từ NukeViet 2 lên NukeViet http://nukeviet.vn/phpbb/viewtopic.php?f=106&t=13285+Link thảo luận Nâng cấp từ NukeViet 2 lên NukeViet http://forum.nukeviet.vn/viewtopic.php?f=106&t=13285
nukeviet/upgrade.1350015968.txt.gz · Sửa đổi lần cuối: 2012/10/12 04:26 bởi laser