Site Tools


nukeviet:upgrade

Khác biệt

Đây là những khác biệt giữa phiên bạn được chọn và phiên bản hiện tại của trang này.

Liên kết để xem bản so sánh này

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
nukeviet:upgrade [2012/10/12 04:26]
laser
nukeviet:upgrade [2015/01/26 14:06] (hiện tại)
laser
Dòng 1: Dòng 1:
 =====  Nâng cấp từ NukeViet 2 lên NukeViet 3===== =====  Nâng cấp từ NukeViet 2 lên NukeViet 3=====
  
-Khi thực hiện nâng câp, chương trình sẽ chuyển dữ liệu các module sau: tài khoản thành viên, tài khoản người quản trị, module news, module download, module weblink và module voting.+Khi thực hiện nâng cấp, chương trình sẽ chuyển dữ liệu các module sau: tài khoản thành viên, tài khoản người quản trị, module news, module download, module weblink và module voting.
  
-1) Các phần mềcần có: Unikey 4.0 RC2, Notepad++, MySQLDumper+1) Các phần mềcần có: Unikey 4.0 RC2, Notepad++, MySQLDumper
  
 2) Cài đặt NukeViet 3.0 phiên bản mới nhất 2) Cài đặt NukeViet 3.0 phiên bản mới nhất
Dòng 58: Dòng 58:
 {{youtube>​hyVGdGM6y64?​medium}} ​ {{youtube>​hyVGdGM6y64?​medium}} ​
  
-Link thảo luận Nâng cấp từ NukeViet 2 lên NukeViet http://​nukeviet.vn/phpbb/​viewtopic.php?​f=106&​t=13285+Link thảo luận Nâng cấp từ NukeViet 2 lên NukeViet http://forum.nukeviet.vn/​viewtopic.php?​f=106&​t=13285
nukeviet/upgrade.1350015968.txt.gz · Thời điểm thay đổi: 2012/10/12 04:26 do laser