Công cụ thành viên

Công cụ trang web


nukeviet:setup

Khác biệt

Đây là những khác biệt giữa hai phiên bản của trang.

Liên kết đến bản xem so sánh này

Phiên bản trước của cả hai bên Phiên bản trước
Phiên bản sau
Phiên bản trước
nukeviet:setup [2012/03/19 16:08]
laser
nukeviet:setup [2012/03/20 06:10] (hiện tại)
Dòng 1: Dòng 1:
 ====Hướng dẫn cài đặt NukeViet 3==== ====Hướng dẫn cài đặt NukeViet 3====
 Để cài đặt và vận hành NukeViet 3, bạn có thể cài đặt trực tiếp website lên hosting hoặc cài đặt lên máy tính của mình để chỉnh sửa trước khi đưa lên site. Để cài đặt và vận hành NukeViet 3, bạn có thể cài đặt trực tiếp website lên hosting hoặc cài đặt lên máy tính của mình để chỉnh sửa trước khi đưa lên site.
-  * Cài đặt trực tiếp lên website theo bài viết tại: [[nukeviet:setup|Hướng dẫn cài đặt NukeViet 3 trên hosting]]. +  * Cài đặt trực tiếp lên website theo bài viết tại: [[nukeviet:setup:hosting|Hướng dẫn cài đặt NukeViet 3 trên hosting]]. Đảm bảo rằng hosting của bạn thỏa mãn [[nukeviet:setup:requirements|những yêu cầu cài đặt NukeViet 3]]. 
-  * Cài đặt trên máy tính: Để có thể cài đặt NukeViet lên máy tính, Cần cài đặt webserver (máy chủ web) trước, Bạn có thể dùng 1 trong các phần mềm tạo [[nukeviet:concepts:localhost|localhost]] sau đó tiến hành cài NukeViet 3 trên đó.+  * Cài đặt trên máy tính: Để có thể cài đặt NukeViet lên máy tính, Cần cài đặt webserver (máy chủ web) trước, Bạn có thể dùng 1 trong các phần mềm tạo [[nukeviet:concepts:localhost|localhost]] sau đó [[nukeviet:setup:localhost|tiến hành cài NukeViet 3]] trên đó.
  
nukeviet/setup.1332173287.txt.gz · Sửa đổi lần cuối: 2012/03/20 06:08 (sửa đổi bên ngoài)