Công cụ thành viên

Công cụ trang web


nukeviet:setup:byethost

Khác biệt

Đây là những khác biệt giữa hai phiên bản của trang.

Liên kết đến bản xem so sánh này

Phiên bản trước của cả hai bênPhiên bản trước
Phiên bản sau
Phiên bản trước
nukeviet:setup:byethost [2012/03/15 08:33] tienbonukeviet:setup:byethost [2012/03/15 23:03] (hiện tại) – sửa đổi bên ngoài 127.0.0.1
Dòng 119: Dòng 119:
 Khi đó Quá trình cài đặt NukeViet 3 trên byethottương tự như quá trình cài đặt trên localhost. Khi đó Quá trình cài đặt NukeViet 3 trên byethottương tự như quá trình cài đặt trên localhost.
  
-Chú ý: Trong bước cấu hình cơ sở dữ liệu các thông tin điền như sau:+**Chú ý**: Trong bước cấu hình cơ sở dữ liệu các thông tin điền như sau:
  
-·        Tên host: lấy từ MSQL host name  nằm trong khu vực Account+  * Tên host: lấy từ MSQL host name  nằm trong khu vực Account
  
-·        Username, password Chính là tài khoản và mật khẩu đăng nhập 
  
-·        Tên cơ sở dữ liệu: là tên của Database mà chúng ta tạo ra b15_6976685_nv3+  * Username, password Chính là tài khoản và mật khẩu đăng nhập 
 + 
 + 
 +  * Tên cơ sở dữ liệu: là tên của Database mà chúng ta tạo ra **b15_6976685_nv3**
  
 {{ :nukeviet:setup:image109.png |Hình 25}} {{ :nukeviet:setup:image109.png |Hình 25}}
nukeviet/setup/byethost.1331800388.txt.gz · Sửa đổi lần cuối: 2012/03/15 22:33 (sửa đổi bên ngoài)