Công cụ thành viên

Công cụ trang web


nukeviet:setup:byethost

Khác biệt

Đây là những khác biệt giữa hai phiên bản của trang.

Liên kết đến bản xem so sánh này

Phiên bản trước của cả hai bênPhiên bản trước
Phiên bản sau
Phiên bản trước
nukeviet:setup:byethost [2012/03/15 08:29] tienbonukeviet:setup:byethost [2012/03/15 23:03] (hiện tại) – sửa đổi bên ngoài 127.0.0.1
Dòng 6: Dòng 6:
 {{ :nukeviet:setup:image061.png |Hình 1: Truy cập vào trang đăng ký}} {{ :nukeviet:setup:image061.png |Hình 1: Truy cập vào trang đăng ký}}
  
-Trong trang tiếp theo chọn mục Click here to sign up for free hosting(Xem hình ).+Trong trang tiếp theo chọn mục Click here to sign up for free hosting(Xem hình 2).
  
 {{ :nukeviet:setup:image063.png |Hình 2: Chọn mục đăng ký}} {{ :nukeviet:setup:image063.png |Hình 2: Chọn mục đăng ký}}
Dòng 99: Dòng 99:
 {{ :nukeviet:setup:image101.png |Hình 21: Kết thúc upload}} {{ :nukeviet:setup:image101.png |Hình 21: Kết thúc upload}}
  
-====Tạo cở sở dữ liệu====+=====Tạo cở sở dữ liệu=====
  
 Trong Database management chọn MySQL Database để bắt đầu tạo database Trong Database management chọn MySQL Database để bắt đầu tạo database
Dòng 113: Dòng 113:
 {{ :nukeviet:setup:image107.png |Hình 24: Tạo xong database}} {{ :nukeviet:setup:image107.png |Hình 24: Tạo xong database}}
  
-====Cài đặt nukeviet====+=====Cài đặt nukeviet=====
  
 Truy cập đến địa chỉ http://tienbo.byethost15.com(địa chỉ này có trong mail thứ 2 do nhà cung cấp  gửi đến lúc đăng ký tài khoản hosting)Khi đó chương trình sẽ tự động chuyển sang bước cài đặt trên địa chỉ: http://tienbo.byethot.com/install/index.php Truy cập đến địa chỉ http://tienbo.byethost15.com(địa chỉ này có trong mail thứ 2 do nhà cung cấp  gửi đến lúc đăng ký tài khoản hosting)Khi đó chương trình sẽ tự động chuyển sang bước cài đặt trên địa chỉ: http://tienbo.byethot.com/install/index.php
Dòng 119: Dòng 119:
 Khi đó Quá trình cài đặt NukeViet 3 trên byethottương tự như quá trình cài đặt trên localhost. Khi đó Quá trình cài đặt NukeViet 3 trên byethottương tự như quá trình cài đặt trên localhost.
  
-Chú ý: Trong bước cấu hình cơ sở dữ liệu các thông tin điền như sau:+**Chú ý**: Trong bước cấu hình cơ sở dữ liệu các thông tin điền như sau:
  
-·        Tên host: lấy từ MSQL host name  nằm trong khu vực Account+  * Tên host: lấy từ MSQL host name  nằm trong khu vực Account
  
-·        Username, password Chính là tài khoản và mật khẩu đăng nhập 
  
-·        Tên cơ sở dữ liệu: là tên của Database mà chúng ta tạo ra b15_6976685_nv3+  * Username, password Chính là tài khoản và mật khẩu đăng nhập 
 + 
 + 
 +  * Tên cơ sở dữ liệu: là tên của Database mà chúng ta tạo ra **b15_6976685_nv3**
  
 {{ :nukeviet:setup:image109.png |Hình 25}} {{ :nukeviet:setup:image109.png |Hình 25}}
nukeviet/setup/byethost.1331800183.txt.gz · Sửa đổi lần cuối: 2012/03/15 22:29 (sửa đổi bên ngoài)