Công cụ thành viên

Công cụ trang web


nukeviet:concepts

Khác biệt

Đây là những khác biệt giữa hai phiên bản của trang.

Liên kết đến bản xem so sánh này

Phiên bản trước của cả hai bên Phiên bản trước
Phiên bản sau
Phiên bản trước
nukeviet:concepts [2014/09/28 05:25]
vuthao
nukeviet:concepts [2014/09/28 05:26] (hiện tại)
vuthao
Dòng 16: Dòng 16:
   * [[:technical_manual|Tài liệu mô tả kỹ thuật NukeViet 3 dành cho các lập trình viên]]   * [[:technical_manual|Tài liệu mô tả kỹ thuật NukeViet 3 dành cho các lập trình viên]]
  
-  * [[nukeviet4|Tài liệu hướng dẫn sử dụng NukeViet 4]] +  * [[:nukeviet4|Tài liệu hướng dẫn sử dụng NukeViet 4]] 
-  * [[technical_manual4|Tài liệu mô tả kỹ thuật và lập trình NukeViet 4]].+  * [[:technical_manual4|Tài liệu mô tả kỹ thuật và lập trình NukeViet 4]].
  
 ===III. Đơn vị chủ quản NukeViet=== ===III. Đơn vị chủ quản NukeViet===
Dòng 24: Dòng 24:
  
  *Trụ sở:*  *Trụ sở:*
-  * Phòng 1805 Tòa nhà CT2 Nàng Hương, 583 Nguyễn Trãi, Hà Nội.+  * Phòng 2004 Tòa nhà CT2 Nàng Hương, 583 Nguyễn Trãi, Hà Nội.
   * Điện thoại: +84-4-85872007, Fax: +84-4-35500914, Email: contact (at) vinades.vn   * Điện thoại: +84-4-85872007, Fax: +84-4-35500914, Email: contact (at) vinades.vn
  
nukeviet/concepts.1411881922.txt.gz · Sửa đổi lần cuối: 2014/09/28 05:25 bởi vuthao