Công cụ thành viên

Công cụ trang web


nukeviet:concepts

Khác biệt

Đây là những khác biệt giữa hai phiên bản của trang.

Liên kết đến bản xem so sánh này

Phiên bản trước của cả hai bên Phiên bản trước
Phiên bản cuối Phiên bản sau của cả hai bên
nukeviet:concepts [2014/09/28 05:25]
vuthao
nukeviet:concepts [2014/09/28 05:25]
vuthao
Dòng 16: Dòng 16:
   * [[:technical_manual|Tài liệu mô tả kỹ thuật NukeViet 3 dành cho các lập trình viên]]   * [[:technical_manual|Tài liệu mô tả kỹ thuật NukeViet 3 dành cho các lập trình viên]]
  
-  * [[nukeviet4|Tài liệu hướng dẫn sử dụng NukeViet 4]] +  * [[:nukeviet4|Tài liệu hướng dẫn sử dụng NukeViet 4]] 
-  * [[technical_manual4|Tài liệu mô tả kỹ thuật và lập trình NukeViet 4]].+  * [[:technical_manual4|Tài liệu mô tả kỹ thuật và lập trình NukeViet 4]].
  
 ===III. Đơn vị chủ quản NukeViet=== ===III. Đơn vị chủ quản NukeViet===
nukeviet/concepts.txt · Sửa đổi lần cuối: 2014/09/28 05:26 bởi vuthao