Công cụ thành viên

Công cụ trang web


nukeviet:concepts:theme

Khác biệt

Đây là những khác biệt giữa hai phiên bản của trang.

Liên kết đến bản xem so sánh này

Phiên bản trước của cả hai bênPhiên bản trước
Phiên bản sau
Phiên bản trước
nukeviet:concepts:theme [2012/03/15 10:07] lasernukeviet:concepts:theme [2016/06/15 03:18] (hiện tại) – phiên bản cũ đã được khôi phục (2012/04/04 21:53) hoaquynhtim99
Dòng 1: Dòng 1:
 +====== Khái niệm theme ======
 +
 **Theme** (hay còn gọi là //skin//, //template//…) là khái niệm của NukeViet dùng để gọi các giao diện.  **Theme** (hay còn gọi là //skin//, //template//…) là khái niệm của NukeViet dùng để gọi các giao diện. 
  
Dòng 14: Dòng 16:
   * Mức độ chức năng của module (kiểu bài trí giao diện cho từng chức năng). ((Mỗi giao diện có thể có nhiều kiểu bố trí (layout) khác nhau. Bố trí này có thể khác nhau cho từng module và từng chức năng của module. Việc thiết lập layout nên được làm ngay sau khi cài giao diện và cần được làm  trước khi kích hoạt giao diện.))   * Mức độ chức năng của module (kiểu bài trí giao diện cho từng chức năng). ((Mỗi giao diện có thể có nhiều kiểu bố trí (layout) khác nhau. Bố trí này có thể khác nhau cho từng module và từng chức năng của module. Việc thiết lập layout nên được làm ngay sau khi cài giao diện và cần được làm  trước khi kích hoạt giao diện.))
  
-Như vậy là hỗ trợ việc mỗi [[nukeviet:concepts:module|module]] sử dụng một giao diện, mỗi chức năng ([[nukeviet:concepts:function|function]]) sử dụng một [[nukeviet:concepts:layout|layout]] và cho phép tùy biến các [[nukeviet:concepts:block|block]] trên từng function.+Như vậy là ngoài việc hỗ trợ mỗi [[nukeviet:concepts:module|module]] sử dụng một giao diện, mỗi chức năng ([[programming:function|function]]) còn có thể sử dụng một [[nukeviet:concepts:layout|layout]] riêng, NukeViet còn cho phép tùy biến các [[nukeviet:concepts:block|block]] trên từng function. Nhưng đừng nghĩ quá phức tạp, với NukeViet, việc quản lý giao diện hoàn toàn là "kéo và thả" trực quan bằng chuột.
nukeviet/concepts/theme.1331806062.txt.gz · Sửa đổi lần cuối: 2012/03/16 00:07 (sửa đổi bên ngoài)