Công cụ thành viên

Công cụ trang web


nukeviet:concepts:theme

Khác biệt

Đây là những khác biệt giữa hai phiên bản của trang.

Liên kết đến bản xem so sánh này

Phiên bản sau
Phiên bản trước
nukeviet:concepts:theme [2012/03/14 16:42] – được tạo ra lasernukeviet:concepts:theme [2016/06/15 03:18] (hiện tại) – phiên bản cũ đã được khôi phục (2012/04/04 21:53) hoaquynhtim99
Dòng 1: Dòng 1:
 +====== Khái niệm theme ======
 +
 **Theme** (hay còn gọi là //skin//, //template//…) là khái niệm của NukeViet dùng để gọi các giao diện.  **Theme** (hay còn gọi là //skin//, //template//…) là khái niệm của NukeViet dùng để gọi các giao diện. 
  
Dòng 9: Dòng 11:
 Hai theme default và admin_default là hai theme hệ thống, nếu các giao diện khác không hỗ trợ bất kì thành phần gì thì những thành phần đó được lấy mặc định từ hai theme này, vì vậy tuyệt đối không được đổi tên hay chỉnh sửa hai theme này. Hai theme default và admin_default là hai theme hệ thống, nếu các giao diện khác không hỗ trợ bất kì thành phần gì thì những thành phần đó được lấy mặc định từ hai theme này, vì vậy tuyệt đối không được đổi tên hay chỉnh sửa hai theme này.
  
-NukeViet cũng hỗ trợ việc mỗi module sử dụng một [[nukeviet:concepts:module|module]], mỗi [[nukeviet:concepts:function|function]] sử dụng một [[nukeviet:concepts:layout|layout]] và cho phép tùy biến các [[nukeviet:concepts:block|block]] trên từng function.+Hệ thống NukeViet cho phép quản lý giao diện ở 3 mứđộ khác nhau: 
 +  * Mức độ toàn bộ website (giao diện mặc định). 
 +  * Mức độ module (giao diện cho từng module). 
 +  * Mức độ chức năng của module (kiểu bài trí giao diện cho từng chức năng). ((Mi giao diện có thể có nhiều kiểu bố trí (layout) khác nhau. Bố trí này có thể khác nhau cho từng module và từng chức năng của module. Việc thiết lập layout nên đưc làm ngay sau khi cài giao diện và cần được làm  trước khi kích hoạt giao diện.)) 
 + 
 +Như vậy là ngoài việc hỗ trợ mỗi [[nukeviet:concepts:module|module]] sử dụng một giao diện, mỗi chức năng ([[programming:function|function]]) còn có thể sử dụng một [[nukeviet:concepts:layout|layout]] riêng, NukeViet còn cho phép tùy biến các [[nukeviet:concepts:block|block]] trên từng function. Nhưng đừng nghĩ quá phức tạp, với NukeViet, việc quản lý giao diện hoàn toàn là "kéo và thả" trực quan bằng chuột.
nukeviet/concepts/theme.1331743374.txt.gz · Sửa đổi lần cuối: 2012/03/15 06:42 (sửa đổi bên ngoài)