Công cụ thành viên

Công cụ trang web


nukeviet:arising

Khác biệt

Đây là những khác biệt giữa hai phiên bản của trang.

Liên kết đến bản xem so sánh này

Phiên bản trước của cả hai bên Phiên bản trước
nukeviet:arising [2012/08/02 07:07]
laser [Lỗi việc kết nối với MySQL]
nukeviet:arising [2021/10/08 03:43] (hiện tại)
nguyennam
Dòng 26: Dòng 26:
  
   * Vào menu Quản trị, chọn từng quản trị để sửa quyền hạn: Các kiểu file được phép tải lên   * Vào menu Quản trị, chọn từng quản trị để sửa quyền hạn: Các kiểu file được phép tải lên
 +
 +====Lỗi quên mật khẩu tài khoản quản trị====
 +
 +Việc người dùng thường xuyên quên mật khẩu tài khoản là điều không tránh khỏi. Với tài khoản thành viên bình thường có thể báo cho người quản trị khôi phục hộ. Nhưng với quản trị tối cao thì phải làm thế nào.
 +Việc khôi phục tài khoản quản trị tối cao buộc người dùng phải quản lý hosting hoặc thông báo cho bộ phận quản lý hosting tiến hành khôi phục hộ
 +
 +Việc khôi phục mật khẩu quản trị tối cao gồm:
 +  * Mở bảng nv3_users
 +  * Sửa lại trường dữ liệu muốn sửa mật khẩu
 +  * Cột password chọn MD5. Nhập lại mật khẩu mới
 +{{ :nukeviet:image.png?600 |}}
 +  * Thực hiện lưu lại các thay đổi
 +  * Cuối cùng thử đăng nhập vào quản trị với mật khẩu mới
 +
 +
nukeviet/arising.txt · Sửa đổi lần cuối: 2021/10/08 03:43 bởi nguyennam