Công cụ thành viên

Công cụ trang web


nukeviet:anti_hack

Khác biệt

Đây là những khác biệt giữa hai phiên bản của trang.

Liên kết đến bản xem so sánh này

Phiên bản cuốiPhiên bản sau của cả hai bên
nukeviet:anti_hack [2012/12/10 09:20] – được tạo ra lasernukeviet:anti_hack [2015/05/30 11:53] laser
Dòng 5: Dòng 5:
   * Đóng của site ngay lập tức (nếu là [[web_server:concepts:Share hosting|Share hosting]] thì bỏ qua bước này, nếu là [[web_server:concepts:Virtual private server|VPS]] hoặc [[web_server:concepts:Dedicated Server|Server]] thì đóng của tất cả các dịch vụ: web, FTP, mail.... trên cùng máy chủ).   * Đóng của site ngay lập tức (nếu là [[web_server:concepts:Share hosting|Share hosting]] thì bỏ qua bước này, nếu là [[web_server:concepts:Virtual private server|VPS]] hoặc [[web_server:concepts:Dedicated Server|Server]] thì đóng của tất cả các dịch vụ: web, FTP, mail.... trên cùng máy chủ).
   * Không sửa đổi hoặc xóa bất kể file nào.   * Không sửa đổi hoặc xóa bất kể file nào.
-  * Sao lưu đầy đủ (backup full) toàn bộ code, CSDL, và logs (file logs của hosting rất quan trọng, giúp chúng ta truy tìm nguyên nhân hoặc dấu viết của hacker) của hosting của site cũ và tải về máy của bạn để có thể khôi phục lại nó.+  * Sao lưu đầy đủ (backup full) toàn bộ code, [[nukeviet:admin:database|CSDL]], và logs (file logs của hosting rất quan trọng, giúp chúng ta truy tìm nguyên nhân hoặc dấu viết của hacker) của hosting của site cũ và tải về máy của bạn để có thể khôi phục lại nó.
   * Đổi mọi mật khẩu tài khoản, mật khẩu email, mật khẩu hosting, mật khẩu cơ sở dữ liệu, mật khẩu FTP, mật khẩu mail sử dụng dịch vụ SMTP..., quét virus máy tính của bạn cẩn thận đề phòng máy tính bị dính virus và các phần mềm gián điệp.   * Đổi mọi mật khẩu tài khoản, mật khẩu email, mật khẩu hosting, mật khẩu cơ sở dữ liệu, mật khẩu FTP, mật khẩu mail sử dụng dịch vụ SMTP..., quét virus máy tính của bạn cẩn thận đề phòng máy tính bị dính virus và các phần mềm gián điệp.
   * Xóa sạch hosting để đảm bảo host của bạn sạch (không có nghĩa là host của bạn đã an toàn nếu bị hack local).   * Xóa sạch hosting để đảm bảo host của bạn sạch (không có nghĩa là host của bạn đã an toàn nếu bị hack local).
-  * Cài lại bằng một bản NukeViet tương ứng, đảm bảo nó sạch bằng cách tải về từ trang chủ của NukeViet. Xem hướng dẫn chi tiết [[nukeviet:setup:replace_code|Thay thế code của trang NukeViet đang chạy]]+  * [[nukeviet:setup|Cài lại]] bằng một bản NukeViet tương ứng, đảm bảo nó sạch bằng cách tải về từ trang chủ của NukeViet. Xem hướng dẫn chi tiết [[nukeviet:setup:replace_code|Thay thế code của trang NukeViet đang chạy]]
   * Sau đó sử dụng cơ sở dữ liệu và các tệp tin dữ liệu của site cũ để chuyển sang site mới, hãy đảm bảo không bị sót [[web_server:concepts:shell|shell]] trên site.   * Sau đó sử dụng cơ sở dữ liệu và các tệp tin dữ liệu của site cũ để chuyển sang site mới, hãy đảm bảo không bị sót [[web_server:concepts:shell|shell]] trên site.
   * Cuối cùng đừng quên nâng cấp lên bản NukeViet mới nhất.   * Cuối cùng đừng quên nâng cấp lên bản NukeViet mới nhất.
nukeviet/anti_hack.txt · Sửa đổi lần cuối: 2017/03/27 13:57 bởi laser