Công cụ thành viên

Công cụ trang web


nukeviet:advanced_setting:constants

Khác biệt

Đây là những khác biệt giữa hai phiên bản của trang.

Liên kết đến bản xem so sánh này

Phiên bản trước của cả hai bên Phiên bản trước
Phiên bản sau
Phiên bản trước
nukeviet:advanced_setting:constants [2012/03/14 18:33]
hoaquynhtim99
nukeviet:advanced_setting:constants [2013/01/07 08:09] (hiện tại)
hoaquynhtim99
Dòng 32: Dòng 32:
     - Bật tắt chức năng chống flood (tràn dữ liệu): <code php>define( 'NV_IS_FLOOD_BLOCKER', 1 );</code>     - Bật tắt chức năng chống flood (tràn dữ liệu): <code php>define( 'NV_IS_FLOOD_BLOCKER', 1 );</code>
     - Bật tắt chức năng chống IFRAME (Inline Frame - chèn trang web dưới dạng khung): <code php>define( "NV_ANTI_IFRAME", 0 );</code>     - Bật tắt chức năng chống IFRAME (Inline Frame - chèn trang web dưới dạng khung): <code php>define( "NV_ANTI_IFRAME", 0 );</code>
 +    - Các thẻ html cho phép trong request <code php>// Ma HTML duoc chap nhan
 +define( 'NV_ALLOWED_HTML_TAGS', 'embed, object, param, a, b, blockquote, br, caption, col, colgroup, div, em, h1, h2, h3, h4, h5, h6, hr, i, img, li, p, span, strong, sub, sup, table, tbody, td, th, tr, u, ul' );
 +</code>
nukeviet/advanced_setting/constants.1331749985.txt.gz · Sửa đổi lần cuối: 2012/03/15 08:33 (sửa đổi bên ngoài)