Công cụ thành viên

Công cụ trang web


nukeviet:admin_control_panel

Khác biệt

Đây là những khác biệt giữa hai phiên bản của trang.

Liên kết đến bản xem so sánh này

Phiên bản trước của cả hai bên Phiên bản trước
Phiên bản sau
Phiên bản trước
nukeviet:admin_control_panel [2012/03/15 23:26]
127.0.0.1 external edit
nukeviet:admin_control_panel [2013/05/21 18:23] (hiện tại)
laser
Dòng 1: Dòng 1:
-======Đăng nhập khu vực quản trị====== +Xem [[nukeviet:admin|Admin Control Panel]]
- +
-Nếu bạn đường dẫn site của bạn là http://my-domain.com/ thì đường dẫn đăng nhập khu vực quản trị là http://my-domain.com/admin+
- +
-  +
- +
-Nếu bạn đường dẫn site của bạn là http://my-domain.com/portal/ thì đường dẫn đăng nhập khu vực quản trị là http://my-domain.com/portal/admin/ +
- +
-Màn hình đăng nhập hiện ra như sau: +
- +
- {{ :nukeviet:setup:image023.png |}} +
- +
-Bạn cần nhập bí danh và mật khẩu lúc cài đặt site để truy cập vào khu vực quản trị. Hoặc có thể dùng tài khoản thành viên đã được người quản trị cấp quyền vào khu vực quản trị để quản lý các module.+
nukeviet/admin_control_panel.1331853976.txt.gz · Sửa đổi lần cuối: 2013/05/21 18:23 (sửa đổi bên ngoài)