Công cụ thành viên

Công cụ trang web


nukeviet:admin:upload:config

Cấu hình Quản lý file

Từ phiên bản NukeViet 3.4 NukeViet đã bổ sung thêm chức năng “Cấu hình quản lý file”. Tại đây bạn có thể thực hiện việc: - Bật tắt chức năng tự động chèn logo vào ảnh upload vào một trong các module nhất định hoặc toàn bộ website. - Cấu hình logo sẽ chèn, kích thước của logo khi chèn vào hình.

Để làm việc này, bạn truy cập: Admin Control Panel/ Quản lý file/ Cấu hình

Giao diện cấu hình quản lý file như dưới đây:

Cấu hình quản lý file

Quyền truy cập: Chỉ có Người điều hành tối cao và Người điều hành chung được cấp quyền để truy cập tính năng này.

nukeviet/admin/upload/config.txt · Sửa đổi lần cuối: 2013/10/15 02:00 bởi laser