Công cụ thành viên

Công cụ trang web


nukeviet:admin:themes

Khác biệt

Đây là những khác biệt giữa hai phiên bản của trang.

Liên kết đến bản xem so sánh này

Phiên bản trước của cả hai bênPhiên bản trước
nukeviet:admin:themes [2012/03/16 00:18] – external edit 127.0.0.1nukeviet:admin:themes [2012/12/11 06:59] (hiện tại) laser
Dòng 12: Dòng 12:
  
 Bên trái sẽ là menu các chức năng mở rộng cho Quản lý giao diện (sẽ tìm hiểu ở phần sau) Bên trái sẽ là menu các chức năng mở rộng cho Quản lý giao diện (sẽ tìm hiểu ở phần sau)
- 
      * Thiết lập layout      * Thiết lập layout
- 
      * Quản lý block      * Quản lý block
- 
      * Sao chép Block      * Sao chép Block
-  
      * Thêm block      * Thêm block
- 
      * Cài đặt theme      * Cài đặt theme
 +
 +=====Kích hoạt giao diện mặc định cho hệ thống=====
 +
 +{{ :nukeviet:admin:themes:image163.png |}}
 +
 +Mỗi theme sẽ có các mô tả về theme như người thiết kế, các vị trí thiết kế…
 +
 +Nhấp chọn vào kích hoạt sử dụng trên theme cần sử dung,  Để xem giao diện mới được kích hoạtchọn trang chủ site
nukeviet/admin/themes.1331857086.txt.gz · Sửa đổi lần cuối: 2012/12/11 06:59 (sửa đổi bên ngoài)