Công cụ thành viên

Công cụ trang web


nukeviet:admin:themes

Khác biệt

Đây là những khác biệt giữa hai phiên bản của trang.

Liên kết đến bản xem so sánh này

Phiên bản sau
Phiên bản trước
nukeviet:admin:themes [2012/03/15 10:18] – được tạo ra tienbonukeviet:admin:themes [2012/12/11 06:59] (hiện tại) laser
Dòng 12: Dòng 12:
  
 Bên trái sẽ là menu các chức năng mở rộng cho Quản lý giao diện (sẽ tìm hiểu ở phần sau) Bên trái sẽ là menu các chức năng mở rộng cho Quản lý giao diện (sẽ tìm hiểu ở phần sau)
- 
      * Thiết lập layout      * Thiết lập layout
- 
      * Quản lý block      * Quản lý block
- 
      * Sao chép Block      * Sao chép Block
-  
      * Thêm block      * Thêm block
- 
      * Cài đặt theme      * Cài đặt theme
 +
 +=====Kích hoạt giao diện mặc định cho hệ thống=====
 +
 +{{ :nukeviet:admin:themes:image163.png |}}
 +
 +Mỗi theme sẽ có các mô tả về theme như người thiết kế, các vị trí thiết kế…
 +
 +Nhấp chọn vào kích hoạt sử dụng trên theme cần sử dung,  Để xem giao diện mới được kích hoạtchọn trang chủ site
nukeviet/admin/themes.1331806685.txt.gz · Sửa đổi lần cuối: 2012/03/16 00:18 (sửa đổi bên ngoài)