Công cụ thành viên

Công cụ trang web


nukeviet:admin:themes

Đây là một phiên bản cũ của tài liệu!


Quản lý giao diện

Giới thiệu

Mặc định hệ thống Nukeviet3.0 có hai theme (giao diện) là default và modern

Để cấu hình giao diện cần đăng nhập khu vực quản trị với quyền điều hành tối cao hoặc điều hành chung, sau khi đăng nhập xong:

Nhấp chọn vào menu quản lý giao diện

Tại đây sẽ hiển thị đầy đủ các theme hiện có trên hệ thống

Bên trái sẽ là menu các chức năng mở rộng cho Quản lý giao diện (sẽ tìm hiểu ở phần sau)

  • Thiết lập layout
  • Quản lý block
  • Sao chép Block
  • Thêm block
  • Cài đặt theme
nukeviet/admin/themes.1331806685.txt.gz · Sửa đổi lần cuối: 2012/03/16 00:18 (sửa đổi bên ngoài)