Công cụ thành viên

Công cụ trang web


nukeviet:admin:settings:pagetitle

Khác biệt

Đây là những khác biệt giữa hai phiên bản của trang.

Liên kết đến bản xem so sánh này

Phiên bản trước của cả hai bên Phiên bản trước
Phiên bản sau
Phiên bản trước
nukeviet:admin:settings:pagetitle [2013/11/03 15:50]
volong1012
nukeviet:admin:settings:pagetitle [2013/11/03 15:53] (hiện tại)
volong1012
Dòng 1: Dòng 1:
 ====Cấu hình title==== ====Cấu hình title====
    
-{{ :nukeviet:admin:settings:3-29-2012_11-29-19_1_am.jpg |}}+{{ :nukeviet:admin:settings:cauhinhtagtitle11.jpg |}}
  
 Phần này giúp chúng ta lựa chọn Phương án hiển thị tag "title" Phần này giúp chúng ta lựa chọn Phương án hiển thị tag "title"
Dòng 10: Dòng 10:
   * //modulename//: Tên module,   * //modulename//: Tên module,
   * //sitename//: Tên của site   * //sitename//: Tên của site
- 
nukeviet/admin/settings/pagetitle.1383493842.txt.gz · Sửa đổi lần cuối: 2013/11/03 15:50 bởi volong1012