Công cụ thành viên

Công cụ trang web


nukeviet:admin:settings:pagetitle

Khác biệt

Đây là những khác biệt giữa hai phiên bản của trang.

Liên kết đến bản xem so sánh này

Phiên bản trước của cả hai bên Phiên bản trước
Phiên bản sau
Phiên bản trước
nukeviet:admin:settings:pagetitle [2012/03/15 09:51]
tienbo bị xoá
nukeviet:admin:settings:pagetitle [2013/11/03 15:53] (hiện tại)
volong1012
Dòng 1: Dòng 1:
-=====Cấu hình Meta-Tags===== +====Cấu hình title==== 
-{{ :nukeviet:setup:image137.png |}} +  
-Trong câu hình Meta-Tags sẽ liệt kê các thẻ Meta-Tags html để có thể hiệu chỉnh. Các Meta-Tags này sẽ có trong thẻ head  của site.+{{ :nukeviet:admin:settings:cauhinhtagtitle11.jpg |}}
  
-Để thêm Meta-Tag nào bạn cần nhập các giá trị phù hợp sau đó lưu lại.+Phần này giúp chúng ta lựa chọn Phương án hiển thị tag "title" 
 +Trong đó có các phương án như:  
 + 
 +  * //pagetitle//: Tiêu đề trang đượxác định trong từng trường hợp cụ thể, 
 +  * //funcname//: Tên function, 
 +  * //modulename//: Tên module, 
 +  * //sitename//: Tên của site
nukeviet/admin/settings/pagetitle.1331805067.txt.gz · Sửa đổi lần cuối: 2012/03/15 23:51 (sửa đổi bên ngoài)