Công cụ thành viên

Công cụ trang web


nukeviet:admin:settings:pagetitle

Khác biệt

Đây là những khác biệt giữa hai phiên bản của trang.

Liên kết đến bản xem so sánh này

Phiên bản sau
Phiên bản trước
nukeviet:admin:settings:pagetitle [2012/03/15 09:50]
tienbo được tạo ra
nukeviet:admin:settings:pagetitle [2013/11/03 15:53] (hiện tại)
volong1012
Dòng 1: Dòng 1:
-=====Cấu hình Meta-Tags===== +====Cấu hình title==== 
-{{ :nukeviet:setup:image137.png |}} +  
-Trong câu hình Meta-Tags sẽ liệt kê các thẻ Meta-Tags html để có thể hiệu chỉnh. Các Meta-Tags này sẽ có trong thẻ head  của site.+{{ :nukeviet:admin:settings:cauhinhtagtitle11.jpg |}}
  
-Để thêm Meta-Tag nào bạn cần nhập các giá trị phù hợp sau đó lưu lại.+Phần này giúp chúng ta lựa chọn Phương án hiển thị tag "title" 
 +Trong đó có các phương án như:  
 + 
 +  * //pagetitle//: Tiêu đề trang đượxác định trong từng trường hợp cụ thể, 
 +  * //funcname//: Tên function, 
 +  * //modulename//: Tên module, 
 +  * //sitename//: Tên của site
nukeviet/admin/settings/pagetitle.1331805027.txt.gz · Sửa đổi lần cuối: 2012/03/15 23:50 (sửa đổi bên ngoài)