Công cụ thành viên

Công cụ trang web


nukeviet:admin:settings:pagetitle

Đây là một phiên bản cũ của tài liệu!


Cấu hình Meta-Tags

Trong câu hình Meta-Tags sẽ liệt kê các thẻ Meta-Tags html để có thể hiệu chỉnh. Các Meta-Tags này sẽ có trong thẻ head của site.

Để thêm Meta-Tag nào bạn cần nhập các giá trị phù hợp sau đó lưu lại.

nukeviet/admin/settings/pagetitle.1331805027.txt.gz · Sửa đổi lần cuối: 2012/03/15 23:50 (sửa đổi bên ngoài)