Site Tools


nukeviet5:codex:hooks-reference:users:user_add

user_add

Bất cứ khi nào có một thành viên mới: Thành viên đăng ký thành công, admin tạo tài khoản thành viên, thành viên đăng nhập qua OpenID tự động tạo tài khoản, thành viên kích hoạt tài khoản thành công, admin kích hoạt tài khoản cho thành viên.

Tham số

STT Tên biến Kiểu dữ liệu Ghi chú
0 $userid Integer
1 $user_data Array

Dữ liệu trả về

Không có

Ví dụ viết plugin

nv_add_hook($module_name, 'user_add', $priority, function($vars) {
    $userid = $vars[0];
    $user_data = $vars[1];
 
    // Thực hiện code hook tại đây...
});
nukeviet5/codex/hooks-reference/users/user_add.txt · Thời điểm thay đổi: 2018/09/26 00:58 do hoaquynhtim99