Site Tools


nukeviet5:codex:hooks-reference:users:new_user_waiting

new_user_waiting

Khi có một thành viên mới chờ kích hoạt bao gồm việc đăng ký chờ kích hoạt, đăng nhập từ Openid tự động tạo tài khoản chờ kích hoạt.

Tham số

STT Tên biến Kiểu dữ liệu Ghi chú
0 $userid Integer
1 $array_register Array

Dữ liệu trả về

Không có

Ví dụ viết plugin

nv_add_hook($module_name, 'new_user_waiting', $priority, function($vars) {
    $userid = $vars[0];
    $array_register = $vars[1];
 
    // Thực hiện code hook tại đây...
});
nukeviet5/codex/hooks-reference/users/new_user_waiting.txt · Thời điểm thay đổi: 2018/09/26 00:58 do hoaquynhtim99