Công cụ thành viên

Công cụ trang web


nukeviet5:codex:hooks-reference:get_qr_code

get_qr_code

Xuất ảnh QR-Code ra trình duyệt khi có truy vấn get second = qr.

Tham số

STT Tên biến Kiểu dữ liệu Ghi chú
0 $nv_Request Object

Dữ liệu trả về

Không có

Ví dụ viết plugin

nv_add_hook($module_name, 'get_qr_code', $priority, function($vars) {
    $nv_Request = $vars[0];
 
    // Thực hiện code hook tại đây...
});
nukeviet5/codex/hooks-reference/get_qr_code.txt · Sửa đổi lần cuối: 2018/09/26 00:54 bởi hoaquynhtim99