Công cụ thành viên

Công cụ trang web


nukeviet5:codex:hooks-reference:get_email_content_before_send

Khác biệt

Đây là những khác biệt giữa hai phiên bản của trang.

Liên kết đến bản xem so sánh này

Phiên bản trước của cả hai bên Phiên bản trước
nukeviet5:codex:hooks-reference:get_email_content_before_send [2019/08/09 07:04]
hoaquynhtim99 [Tham số]
nukeviet5:codex:hooks-reference:get_email_content_before_send [2019/08/09 07:05] (hiện tại)
hoaquynhtim99 [Ví dụ viết plugin]
Dòng 18: Dòng 18:
 <code php> <code php>
 nv_add_hook($module_name, 'get_email_content_before_send', $priority, function($vars) { nv_add_hook($module_name, 'get_email_content_before_send', $priority, function($vars) {
-    $email_data = $vars[0]; +    $email_content = $vars[0]; 
-    $row = $vars[1];+    $email_data = $vars[1]; 
 +    $row = $vars[2];
  
     // Thực hiện code hook tại đây...     // Thực hiện code hook tại đây...
nukeviet5/codex/hooks-reference/get_email_content_before_send.txt · Sửa đổi lần cuối: 2019/08/09 07:05 bởi hoaquynhtim99