Công cụ thành viên

Công cụ trang web


nukeviet5:codex:hooks-reference:after_clear_cache_manually

after_clear_cache_manually

Xảy ra sau khi xóa cache và trước khi các file cache bị xóa được xử lý để hiển thị ra giao diện tại khu vực công cụ web ⇒ Dọn dẹp hệ thống.

Tham số

STT Tên biến Kiểu dữ liệu Ghi chú
0 $files Array

Dữ liệu trả về

Biến $files chứa các file cache bị xóa.

Ví dụ viết plugin

nv_add_hook($module_name, 'after_clear_cache_manually', $priority, function($vars) {
    $files = $vars[0];
 
    // Thực hiện code hook tại đây...
 
    return $files;
});
nukeviet5/codex/hooks-reference/after_clear_cache_manually.txt · Sửa đổi lần cuối: 2018/09/26 00:52 bởi hoaquynhtim99