Công cụ thành viên

Công cụ trang web


nukeviet4:setup:upload_file_setting_hosting

Hướng dẫn upload file cài đặt lên hosting

Để up file cài đặt lên hosting thì bạn cần phải sử dụng công cụ như filezilla để upload lên hosting hoặc sử dụng tính năng file manager của hosting để upload file

Với filezilla thì bạn sử dụng hướng dẫn này: https://wiki.nukeviet.vn/support:ftp_client:filezilla

Sau khi up toàn bộ code lên bạn tiến hành sủa đổi lại config.php ở thư mục và domain trong file config_global.php. File config_global.php nằm trong thư mục data/config/

Tếp đến là bạn vào database sửa đổi lại domain của bảng prefix thường mặc định là nv4_config

nukeviet4/setup/upload_file_setting_hosting.txt · Sửa đổi lần cuối: 2018/02/05 09:21 bởi trinhthinhvn