Site Tools


nukeviet4:setup:requirements

Khác biệt

Đây là những khác biệt giữa phiên bạn được chọn và phiên bản hiện tại của trang này.

Liên kết để xem bản so sánh này

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
nukeviet4:setup:requirements [2016/01/07 02:18]
vuthao
nukeviet4:setup:requirements [2019/12/28 08:21] (hiện tại)
hoaquynhtim99 [Môi trường máy chủ]
Dòng 1: Dòng 1:
 ====== ​ Những yêu cầu sử dụng NukeViet 4 ====== ====== ​ Những yêu cầu sử dụng NukeViet 4 ======
  
-===== 1. Môi trường máy chủ =====+===== Máy chủ ===== 
 +==== Môi trường máy chủ ====
  
 **Yêu cầu bắt buộc** **Yêu cầu bắt buộc**
-  * Hệ điều hành: ​ ​Unix ​(Linux, ​Ubuntu, Fedore...) hoặc Windows +  * Hệ điều hành: ​Linux (Ubuntu, Fedore, CentOS...) hoặc Windows. Nếu được nên triển khai sản phâm trên CentOS 7 
-  * PHP: PHP 5.4 hoặc phiên bản mới nht. +  * PHP: PHP từ 5.6 đến PHP 7.4 ((Đây là yêu cầu của NukeViet 4.3.08, đối với các phiên bản khác yêu cầu về PHP như sau: NukeViet < 4.3.01 yêu cầu php 5.5 => 7.1, NukeViet < 4.3.05 yêu cầu PHP 5.6 => 7.2, NukeViet 4.3.05 đến 4.3.07 yêu cầu php từ 5.6 đến 7.3)) và kèm thao các thư viện bắt buộc sau 
-  * MySQL: ​ MySQL 5.5 hoặc phiên bản mới nhất+    * Hỗ trợ PHP Data Objects (PDO) 
 +    * PHP hỗ trợ opendir 
 +    * PHP hỗ trợ thư viện xử lý ảnh GD 
 +    * PHP hỗ trợ thư viện mã hóa Openssl 
 +    * PHP hỗ trợ session 
 +    * PHP hỗ trợ uploads file 
 +  * MySQL: MySQL 5.5 hoặc phiên bản mới nhất
  
 **Tùy chọn bổ sung** **Tùy chọn bổ sung**
Dòng 16: Dòng 23:
 __**Ghi chú:**__ __**Ghi chú:**__
   * Những yêu cầu trên không có nghĩa là NukeViet 4 không làm việc trên các hệ thống khác, điều quan trọng là cần thiết lập môi trường làm việc phù hợp.   * Những yêu cầu trên không có nghĩa là NukeViet 4 không làm việc trên các hệ thống khác, điều quan trọng là cần thiết lập môi trường làm việc phù hợp.
-  * Với những website sử dụng hosting, NukeViet 4 làm việc tốt nhất trên các hosting Linux cài sẵn Apache 2.2, PHP 5, MySQL 5, DirectAdmin hoặc Cpanel. 
-  * Với các máy chủ cần chịu tải cao, nên sử dụng Nginx, PHP7 (php-fpm). Tham khảo thêm mô hình http://​wiki.nukeviet.vn/​web_server:​cai-dat-server-chi-tai-cao 
  
-===== 2. Máy tính người truy cập =====+==== Cấu hình phần cứng ​==== 
 +NukeViet 4 hoạt động đòi hỏi cấu hình phần cứng rất thấp, ngay cả cả các sharehosting rẻ nhất hiện nay đều có khả năng chạy được. Băng thông internet, dung lượng hosting hoặc ổ cứng hoàn toàn phụ thuộc nhu cầu sử dụng của đơn vị (Bộ cài phần mềm NukeViet chỉ chiếm khoảng 10MB dung lượng (file nén zip) và khi giải nén là ~30MB).  
 + 
 +__**Ghi chú:**__ 
 +  * Với những website sử dụng hosting, NukeViet 4 làm việc tốt nhất trên các hosting Linux cài sẵn Apache ​2.2, PHP 5.6, MySQL 5.6, DirectAdmin hoặc Cpanel. 
 +  * Với các website cần chịu tải cao, nên sử dụng Nginx, PHP7 (php-fpm). Tham khảo: [[web_server:​cai-dat-server-chi-tai-cao|Cài đặt Server chịu tải cao chạy NukeViet 4]] 
 + 
 +===== Máy tính người truy cập =====
 NukeViet 4 cho kết quả là chuẩn HTML5 và CSS 3, đây là định dạng chuẩn mà hầu hết các trình duyệt hiện nay đang hỗ trợ. Chính vì vậy các website làm trên nền NukeViet 4 có thể truy cập tốt trên các phiên bản mới nhất của trình duyệt FireFox, Internet Explorer 9, Google Chrome ... Máy tính người truy cập chỉ cần cài một trong các trình duyệt này là có thể tương tác với NukeViet thông qua internet hoặc intranet. NukeViet 4 cho kết quả là chuẩn HTML5 và CSS 3, đây là định dạng chuẩn mà hầu hết các trình duyệt hiện nay đang hỗ trợ. Chính vì vậy các website làm trên nền NukeViet 4 có thể truy cập tốt trên các phiên bản mới nhất của trình duyệt FireFox, Internet Explorer 9, Google Chrome ... Máy tính người truy cập chỉ cần cài một trong các trình duyệt này là có thể tương tác với NukeViet thông qua internet hoặc intranet.
nukeviet4/setup/requirements.1452133098.txt.gz · Thời điểm thay đổi: 2016/01/07 02:18 do vuthao