Site Tools


nukeviet4:setup:requirements

Khác biệt

Đây là những khác biệt giữa phiên bạn được chọn và phiên bản hiện tại của trang này.

Liên kết để xem bản so sánh này

Next revision
Previous revision
nukeviet4:setup:requirements [2014/09/28 05:07]
vuthao được tạo ra
nukeviet4:setup:requirements [2019/12/28 08:21] (hiện tại)
hoaquynhtim99 [Môi trường máy chủ]
Dòng 1: Dòng 1:
-====== ​ Những yêu cầu cài đặt cho NukeViet 4 ====== +====== ​ Những yêu cầu sử dụng ​NukeViet 4 ====== 
-===== 1. Môi trường máy chủ =====+ 
 +===== Máy chủ ===== 
 +==== Môi trường máy chủ ====
  
 **Yêu cầu bắt buộc** **Yêu cầu bắt buộc**
-  * Hệ điều hành: ​ ​Unix ​(Linux, ​Ubuntu, Fedore...) hoặc Windows +  * Hệ điều hành: ​Linux (Ubuntu, Fedore, CentOS...) hoặc Windows. Nếu được nên triển khai sản phâm trên CentOS 7 
-  * PHP: PHP 5.2 hoặc phiên bản mới nhất(Đề nghị sử dụng ​PHP 5.3 hoặphiên bảmới nhất ) +  * PHP: PHP từ 5.6 đến PHP 7.4 ((Đây là yêu cầu của NukeViet 4.3.08, đối với các phiên bản khác yêu cầu về PHP như sau: NukeViet < 4.3.01 yêu cầu php 5.5 => 7.1, NukeViet < 4.3.05 yêu cầu PHP 5.6 => 7.2, NukeViet 4.3.05 đến 4.3.07 yêu cầu php từ 5.6 đế7.3)) và kèm thao các thư viện bắbuộc sau 
-  * MySQL: ​ MySQL 5.hoặc phiên bản mới nhất+    * Hỗ trợ PHP Data Objects (PDO) 
 +    * PHP hỗ trợ opendir 
 +    * PHP hỗ trợ thư viện xử lý ảnh GD 
 +    * PHP hỗ trợ thư viện mã hóa Openssl 
 +    * PHP hỗ trợ session 
 +    * PHP hỗ trợ uploads file 
 +  * MySQL: MySQL 5.hoặc phiên bản mới nhất
  
 **Tùy chọn bổ sung** **Tùy chọn bổ sung**
-  * Tính năng mở rộng của Máy chủ: ​Máy chủ Apache cần hỗ trợ mod mod_rewrite, hoặmáy chủ IIS 7.0 hoặc IIS 7.5 cần cài thêm module rewrite +  * Máy chủ Apache cần hỗ trợ mod mod_rewrite
-  * Môi trường PHP mở rộng: Các thư viện PHP cần có: file_uploads,​ session, mbstring, curl, gd2, zlib, soap, sockets, tidy, php_zip.+  * Máy chủ Nginx cấu hình các thông số rewite. 
 +  * Máy chủ IIS 7.0 hoặc IIS 7.5 cần cài thêm module rewrite 
 +  * Môi trường PHP mở rộng: Các thư viện PHP cần có: file_uploads,​ session, mbstring, curl, gd2, zlib, soap, php_zip.
  
 __**Ghi chú:**__ __**Ghi chú:**__
   * Những yêu cầu trên không có nghĩa là NukeViet 4 không làm việc trên các hệ thống khác, điều quan trọng là cần thiết lập môi trường làm việc phù hợp.   * Những yêu cầu trên không có nghĩa là NukeViet 4 không làm việc trên các hệ thống khác, điều quan trọng là cần thiết lập môi trường làm việc phù hợp.
-  * Với những website sử dụng hosting, NukeViet 4 làm việc tốt nhất trên các hosting Linux cài sẵn Apache 2.2, PHP 5, MySQL 5, DirectAdmin hoặc Cpanel. 
  
-===== 2. Máy tính người truy cập ===== +==== Cấu hình phần cứng ==== 
-NukeViet 4 cho kếquả là chuẩn xHTML 1.0 và CSS 2.1, đây là định dạng chuẩn mà hhết các trình duyệt hiện nay đang theo đuổiChính vì vậy các website làm trên nềNukeViet 4 có thể truy cập tốt trên các phiên bảmới nhất ​của trình duyệFireFoxInternet ExplorerGoogle Chrome, Opera...+NukeViet 4 hoạt đng đòi hỏi cấhình phần cứng rấthấp, ngay cả cả các sharehosting rẻ nhất hiện nay đcó khả năng chạy đượcBăng thông internet, dung lượng hosting hoặc ổ cứng hoàn toàn phụ thuộc nhu cầu sử dụng của đơn vị (Bộ cài phầmm NukeViet chỉ chiếm khoảng 10MB dung lượng (file nén zip) và khi giải nén là ~30MB).  
 + 
 +__**Ghi chú:**__ 
 +  * Với những website sử dụng hosting, ​NukeViet 4 làm việc tốt nhất trên các hosting Linux cài sẵApache 2.2, PHP 5.6, MySQL 5.6, DirectAdmin hoặc Cpanel. 
 +  * Với các website ​cần chịu ​tải caonên sử dụng NginxPHP7 (php-fpm)Tham khảo: [[web_server:​cai-dat-server-chi-tai-cao|Cài đặt Server chịu tải cao chạy NukeViet 4]]
  
-Trên thựtế NukeViet 4 đã đưc kiểm nghim trên FireFox ​3.x, Internet Explorer ​7 và 8, Google Chrome ​4 và 5, Opera 10.x... Máy tính người truy cập chỉ cần cài một trong các trình duyệt này là có thể tương tác với NukeViet thông qua internet hoặc intranet.+===== Máy tính người truy cập ===== 
 +NukeViet 4 cho kết quả là chuẩn HTML5 và CSS 3, đây là định dạng chuẩn mà hầu hết các trình duyệt hiện nay đang hỗ tr. Chính vì vậy các website làm trên nền NukeViet 4 có thể truy cập tốt trên các phiên bản mới nhất của trình duyFireFox, Internet Explorer ​9, Google Chrome ... Máy tính người truy cập chỉ cần cài một trong các trình duyệt này là có thể tương tác với NukeViet thông qua internet hoặc intranet.
nukeviet4/setup/requirements.1411880833.txt.gz · Thời điểm thay đổi: 2014/09/28 05:07 (external edit)