Công cụ thành viên

Công cụ trang web


nukeviet4:setup:requirements

Khác biệt

Đây là những khác biệt giữa hai phiên bản của trang.

Liên kết đến bản xem so sánh này

Phiên bản trước của cả hai bên Phiên bản trước
nukeviet4:setup:requirements [2021/07/15 03:23]
hoaquynhtim99 [Môi trường máy chủ]
nukeviet4:setup:requirements [2021/07/19 08:43] (hiện tại)
hoaquynhtim99 [Môi trường máy chủ]
Dòng 6: Dòng 6:
 **Yêu cầu bắt buộc** **Yêu cầu bắt buộc**
   * Hệ điều hành: Linux (Ubuntu, Fedore, CentOS...) hoặc Windows. Nếu được nên triển khai sản phâm trên CentOS 7   * Hệ điều hành: Linux (Ubuntu, Fedore, CentOS...) hoặc Windows. Nếu được nên triển khai sản phâm trên CentOS 7
-  * PHP: PHP từ 5.đến PHP 8.1 ((Đây là yêu cầu của NukeViet 4.5.00 và 4.4.03, đối với các phiên bản khác yêu cầu về PHP như sau: NukeViet < 4.3.01 yêu cầu php 5.5 => 7.1, NukeViet < 4.3.05 yêu cầu PHP 5.6 => 7.2, NukeViet 4.3.05 đến 4.3.07 yêu cầu php từ 5.6 đến 7.3, NukeViet 4.3.08 đến 4.4.02 yêu cầu php từ 5.6 đến 7.4)) và kèm thao các thư viện bắt buộc sau+  * PHP: PHP từ 7.đến PHP 8.1 ((Đây là yêu cầu của NukeViet 4.5.00 và 4.4.03, đối với các phiên bản khác yêu cầu về PHP như sau: NukeViet < 4.3.01 yêu cầu php 5.5 => 7.1, NukeViet < 4.3.05 yêu cầu PHP 5.6 => 7.2, NukeViet 4.3.05 đến 4.3.07 yêu cầu php từ 5.6 đến 7.3, NukeViet 4.3.08 đến 4.4.02 yêu cầu php từ 5.6 đến 7.4)) và kèm thao các thư viện bắt buộc sau
     * Hỗ trợ PHP Data Objects (PDO)     * Hỗ trợ PHP Data Objects (PDO)
     * PHP hỗ trợ opendir     * PHP hỗ trợ opendir
nukeviet4/setup/requirements.txt · Sửa đổi lần cuối: 2021/07/19 08:43 bởi hoaquynhtim99