Công cụ thành viên

Công cụ trang web


nukeviet4:concepts:plugins

Khác biệt

Đây là những khác biệt giữa hai phiên bản của trang.

Liên kết đến bản xem so sánh này

nukeviet4:concepts:plugins [2016/06/15 03:20]
hoaquynhtim99 được tạo ra
nukeviet4:concepts:plugins [2016/06/20 02:34] (hiện tại)
hoaquynhtim99
Dòng 1: Dòng 1:
-Plugin là tập hợp những đoạn code được "gắn" thêm vào để xử lý nhanh một vấn đề nào đó mà không cần can thiệp vào code hệ thống.+Khái niệm plugin xuất hiện lần đầu tiên ở bản NukeViet 4.0. Plugin là tập hợp những đoạn code được "gắn" thêm vào để xử lý nhanh một vấn đề nào đó mà không cần can thiệp vào code hệ thống
 + 
 +Mỗi plugin được viết vào một file duy nhất và đặt vào thư mục ''includes/plugin''. Plugin có thể được gọi ra trước khi kết nối đến CSDL hoặc trước khi gửi nội dung website về trình duyệt.
  
nukeviet4/concepts/plugins.1465960835.txt.gz · Sửa đổi lần cuối: 2016/06/15 03:20 bởi hoaquynhtim99