User Tools

Site Tools


nukeviet4:concepts:plugins

Đây là một phiên bản cũ cùa văn kiện!


Plugin là tập hợp những đoạn code được “gắn” thêm vào để xử lý nhanh một vấn đề nào đó mà không cần can thiệp vào code hệ thống.

nukeviet4/concepts/plugins.1465960835.txt.gz · Thời điểm thay đổi: 2016/06/15 03:20 do hoaquynhtim99