Công cụ thành viên

Công cụ trang web


nukeviet4:concepts:plugins

Đây là một phiên bản cũ của tài liệu!


Plugin là tập hợp những đoạn code được “gắn” thêm vào để xử lý nhanh một vấn đề nào đó mà không cần can thiệp vào code hệ thống.

nukeviet4/concepts/plugins.1465960835.txt.gz · Sửa đổi lần cuối: 2016/06/15 03:20 bởi hoaquynhtim99