Công cụ thành viên

Công cụ trang web


nukeviet4:concepts:plugins

Khái niệm plugin xuất hiện lần đầu tiên ở bản NukeViet 4.0. Plugin là tập hợp những đoạn code được “gắn” thêm vào để xử lý nhanh một vấn đề nào đó mà không cần can thiệp vào code hệ thống.

Mỗi plugin được viết vào một file duy nhất và đặt vào thư mục includes/plugin. Plugin có thể được gọi ra trước khi kết nối đến CSDL hoặc trước khi gửi nội dung website về trình duyệt.

nukeviet4/concepts/plugins.txt · Sửa đổi lần cuối: 2016/06/20 09:34 bởi hoaquynhtim99