Công cụ thành viên

Công cụ trang web


nukeviet4:concepts:module

Khác biệt

Đây là những khác biệt giữa hai phiên bản của trang.

Liên kết đến bản xem so sánh này

Phiên bản trước của cả hai bên Phiên bản trước
Phiên bản sau
Phiên bản trước
nukeviet4:concepts:module [2016/06/16 07:59]
hoaquynhtim99 [Khái niệm module trong hệ thống NukeViet]
nukeviet4:concepts:module [2016/06/17 02:43] (hiện tại)
hoaquynhtim99 [Liên quan]
Dòng 13: Dòng 13:
 ====== Module ảo ====== ====== Module ảo ======
  
-Module ảo là module được nhân bản từ một [[nukeviet:concepts:module|module]] bất kỳ của hệ thống NukeViet (nếu module đó cho phép tạo module ảo).+Module ảo là module được nhân bản từ một [[nukeviet4:concepts:module|module]] bất kỳ của hệ thống NukeViet (nếu module đó cho phép tạo module ảo).
  
 **__Lưu ý__**: Module ảo là khái niệm chỉ có kể từ phiên bản NukeViet 3.0 (khi NukeViet hỗ trợ công nghệ đa nhân module - là cơ chế một nhân module có thể quản lý nhiều cơ sở dữ liệu khác nhau). Công nghệ này cho phép người sử dụng có thể khởi tạo hàng ngàn module một cách tự động mà không cần động đến một dòng code. Các module được sinh ra từ công nghệ này gọi là module ảo. **__Lưu ý__**: Module ảo là khái niệm chỉ có kể từ phiên bản NukeViet 3.0 (khi NukeViet hỗ trợ công nghệ đa nhân module - là cơ chế một nhân module có thể quản lý nhiều cơ sở dữ liệu khác nhau). Công nghệ này cho phép người sử dụng có thể khởi tạo hàng ngàn module một cách tự động mà không cần động đến một dòng code. Các module được sinh ra từ công nghệ này gọi là module ảo.
Dòng 19: Dòng 19:
 ====== Liên quan ====== ====== Liên quan ======
  
-  * [[programming:module|Lập trình Modules cho NukeViet 3.x]] +  * [[programming4:module|Lập trình Modules cho NukeViet 4.x]] 
-  * [[nukeviet:admin:modules|Quản lý modules]] +  * [[nukeviet4:admin:modules|Quản lý modules]]
-  * [[programming:nvtools:module|Công cụ tạo module]] +
nukeviet4/concepts/module.1466063999.txt.gz · Sửa đổi lần cuối: 2016/06/16 07:59 bởi hoaquynhtim99